Diensten Werkplaats Gallerij Vervangwagens Info       Login  
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de
volgende algemene voorwaarden.
 
Contactgegevens.
Vriezenrot 2, 9200 Dendermonde
052 / 21.52.30
 

 

 
Intellectuele eigendomsrechten.
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan
Gebroeders Van Damme N.V. of rechthoudende derden.
 
Beperking van aansprakelijkheid.
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke
of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies
aan de gebruiker worden beschouwd.
 
Gebroeders Van Damme N.V. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde
informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen
onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie
onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn,
zal Gebroeders Van Damme N.V. de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 
Gebroeders Van Damme N.V. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse
of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u
onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de
beheerder van de site contacteren.
 
De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd
of aangevuld worden. Gebroeders Van Damme N.V. geeft geen garanties voor de goede werking van de
website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking
of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of
onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 
Gebroeders Van Damme N.V. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte,
bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik
van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip,
zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere
gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks
naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele
wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
 
Gebroeders Van Damme N.V. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de
inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden
worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het
gebruik ervan.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken
van het arrondissement Dendermonde bevoegd.
 
Privacybeleid.
Gebroeders Van Damme N.V. hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op
deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het
mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel
gebruikt worden in het kader van om u op de hoogte te houden van onze activiteitenDe gebruiker
kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor
direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Gebroeders Van Damme N.V..
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
 
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over
een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs
van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende
aanvraag aan Gebroeders Van Damme N.V. gratis de schriftelijke mededeling bekomen van
uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist,
niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 
Gebroeders Van Damme N.V. kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-
persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of
de domeinnaam van de website langs waar u naar de www.vandamme-carrosserie.be-website gekomen
bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de www.vandamme-carrosserie.be-website
permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
 
Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de
terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag
van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik
van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geinstalleerd wordt
of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie
van uw internetbrowser.
 
 
 
 

 

 
Carrosserie Van Damme N.V. werkt rechtstreeks samen met bijna alle verzekeringen en bemiddelt
tussen u en uw verzekeraar om zo een snelle afhandeling van uw schadedossier te bekomen.
 
 
 
Neem vrijblijvend contact op men ons voor meer informatie, afspraak of opmerkingen.
Wij zorgen er voor dat u snel en efficiënt wordt geholpen.
 
 

 

Copyright © 2014 BTW BE.0447.812.970 Wettelijke verplichting